Prof. Dr.Swierstra, T.E. (Tsjalling)

Section:
Faculty:

Visiting address

Mail address

Telephone

Prof Dr. Tsjalling Swierstra (1960) studied philosophy and political science in Amsterdam and Groningen. He researches philosophical, ethical and political, questions concerning technology in general, and concerning medical biotechnology in particular.

Swierstra is chair of the Department of Philosophy at Maastricht University, and Director of the Graduate School of the Faculty of Arts and Social Sciences. He is also director of the recently established Centre for the Ethics and Politics of Emerging Technologies, and chairs the Dutch Society of the Philosophy of Medicine.

Scientific publications (selection)

2008

 • Rijswoud, E, Stemerding van, D., and T.E. Swierstra. 2008. Genetica, Genomics en gezondheidszorg. Een toekomstverkenning. Nijmegen: Centre for Society and Genomics click to open pdf
 • Swierstra, T.E. & Tonkens, E. 2008. Naar een aidocratie. Conclusies. In De beste de baas? Zelfrespect en solidariteit in een meritocratische samenleving, edited by T. E. Swierstra and E. Tonkens. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Swierstra, T.E. 2008. Ook de pil is techniek. Over onze toekomstige moraal. In De kwestie. Werkboek Ethiek voor de gezondheidszorg, edited by I. d. Beaufort, M. Hilhorst and e.a. Den Haag: Boom.
 • Swierstra, T.E., and E Tonkens. 2008. In het jaar 2034. Inleiding. In De beste de baas? Zelfrespect en solidariteit in een meritocratische samenleving, edited by T. E. Swierstra and E. Tonkens. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Swierstra, T.E., and E Tonkens. 2008. Meritocratie en de erosie van zelfrespect. In De beste de baas? Zelfrespect en solidariteit in een meritocratische samenleving edited by T. E. Swierstra and E. Tonkens. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Swierstra, T.E., and E. Tonkens. 2008. Een links beschavingsoffensief. Deugden en competenties voor een pluralistische, dynamische samenleving. In Bedrogen door de elite? Kritische beschouwingen bij Theodor Dalrymple's cultuuranalyse edited by J. Zeedijk and P. v. Bortel. Kampen: Pelckmans & Klement.
 • Swierstra, T.E., and E. Tonkens. 2008. Keuzevrijheid als burgerplicht. In Mondige burgers, getemde professionals edited by E. Tonkens. Amsterdam: Van Gennep
 • Tonkens, E. , and T.E Swierstra. 2008. Meten is ingrijpen. Prestatiemeting gewogen. In Mondige burgers. Prestatiemeting gewogen edited by E. Tonkens. Amsterdam: Van Gennep.
 • Tonkens, E., and T.E Swierstra. 2008. Respect, man! De kennissamenleving als aanslag op (zelf)respect. In Burger in uitvoering (Jaarboek van de Kennissamenleving-4) edited by G. Albers. Amsterdam: Aksant. available online
 • Tonkens, E., and T.E. Swierstra. 2008. Meetlust: de wil tot meten. In De beste de baas? Zelfrespect en solidariteit in een meritocratische samenleving, edited by T. E. Swierstra and E. Tonkens. Amsterdam: Amsterdam University Press. available online

2007

 • Swierstra, T.E. 2007. Verantwoordelijkheid in een Technologische Cultuur. In Macht en Verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt, edited by J. W. Duyvendak. Amsterdam: Amsterdam University Press. available online
 • Swierstra, Tsjalling, and Arie Rip. 2007. Nano-ethics as NEST-ethics: Patterns of Moral Argumentation About New and Emerging Science and Technology. Nanoethics 1 (1):3-20. available online

2006

 • Swierstra, Tsjalling, and Evelien Tonkens. 2006. Meritocratie en de Erosie van Zelfrespect. Krisis: Tijdschrift voor Empirische Filosofie 7 (3):3-23. click to open pdf
 • Swierstra, Tsjalling, and Jaap Jelsma. 2006. Responsibility without Moralism. Normativity in Techno-Scienctific Design Practice. Science, Technology and Human Values 31 (3):309-332. available online

2005

 • Swierstra, T.E. 2005. Plicht. Krisis: Tijdschrift voor Empirische Filosofie, 37-40. click to open pdf
 • Swierstra, T.E., and D. Willems. 2005. Ethics and Diversity in Clinical Research. In Diversity among Patients in Medical Practice: Challenges and Implications for Clinical Research, edited by W.N. Wieringa and A. P. Hardon. Amsterdam: University of Amsterdam Press. available online
 • Swierstra, T.E., and J. Jelsma. 2005. Trapped in the Duality of Structure: An STS Approach to Engineering Ethics. In Inside the Politics of Technology. Agency and Normativity in the Co-Production of Technology and Society, edited by H. Harbers. Amsterdam: Amsterdam University Press. available online
 • Swierstra, T.E., and Setargew Kenaw. 2005. From an Autopsy of the Old Eugenics to the Challenges of the New Science of Genetics. Ethiopian Journal of the Social Sciences and Humanities 3 (1):105-116. available online

2001

 • Kirejczyk, Martha; van Berkel, Dymphie & Swierstra, Tsjalling. 2001. Nieuwe voortplanting: afscheid van de ooievaar. Den Haag: Rathenau Instituut, Studie 44. click to open pdf

2000

 • Swierstra, Tsjalling. 2000. Kloneren in de polder, het maatschappelijk debat over kloneren in Nederland: februari 1997 – oktober 1999. Den Haag: Rathenau Instituut, Studie 39. click to open pdf

Professional/Popular publications (selection)

2007

 • Swierstra, T.E. and Tonkens, E. 2007. Lof der Zelfspot. In De Autonome Mens. Nieuwe Visies op Gemeenschappelijkheid edited by E. Wit. Amsterdam: Boom. available online

2006

 • Swierstra, T.E. 2006. Heeft Techniek Ethiek Nodig? In Bedrijfsgevallen. Morelebeslissingen van Ondernemingen, edited by H. van Luijk. Assen: Van Gorcum. available online

2005

 • Swierstra, T.E. 2005. Hoe Samen te Leven met Techniek? Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap 3 (45):18-28.
 • Swierstra, T.E. 2005. Toch maar een Vierde Weg. In Debat Ter Discussie. Wie Mag Meepraten over Medische Technologie?, edited by M. Trappenburg. Den Haag: Rathenau Instituut. click to open pdf
 • Swierstra, T.E., and E. Tonkens. 2005. Kiezen als Burgerplicht? Conclusies over de Voorwaarden voor Keuzevrijheid in Beleid. In Vrijheid Verplicht, edited by M. Hurenkamp and M. Kremer. Amsterdam: Van Gennep. available online
 • Swierstra, T.E., and E. Tonkens. 2005. Meritocratie versus Zelfrespect: De Prijs van Gelijke Kansen. Pedagogiek 2 (25):83-88. click to open pdf
 • Swierstra, T.E., J. Keulartz, and M. Korthals. 2005. Precedent, Hellend Vlak, Gewenning. Ethische Strategieen in de Omgang met Genomics. Filosofie en praktijk, 50-62. available online
 • Swierstra, T.E., L. Nauta, and R. Gabriels. 2005. Linkse Sprakeloosheid. Introductie. Krisis: Tijdschrift voor Empirische Filosofie(6) 3, 3-5.
 • Swierstra, Tsjalling, and Evelien Tonkens. 2005. Hoe doe je Vrijheid? Helling. Tijdschrift voor Linkse Politiek 2005 (3):34-35. available online