Dr. van der Burg, S. (Simone)

Section:
Faculty:

Visiting address

Mail address

Telephone

Scientific publications (selection)

forthcoming

 • Boenink, Marianne, and Simone van der Burg. forthcoming. DNA diagnostics and the future; an ethical reflection on risk and uncertainty.
 • Burg, Simone van der. forthcoming. Looking at the soft impacts of technology Science and Engineering Ethics.

2008

 • Burg, Simone van der. 2008. Bookreview about Mark Coeckelbergh, Imagination and principles: an essay on the role of imagination in moral reasoning. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 100 (3):251-253.
 • Burg, Simone van der. 2008. Imagining the Future of Photoacoustic Mammography. Science and Engineering Ethics. click to open pdf

2007

 • Burg, Simone van der. 2007. In kritisch gezelschap. Amsterdam: Free University. available online

2005

 • van der Burg, Simone & van Gorp, Anke. 2005. Understanding moral responsibility in the design of trailers. Science and Engineering Ethics. 11(2) 235-256. click to open pdf
 • van der Burg, Simone, and I.R. van de Poel. 2005. Teaching Ethics and Technology with Agora, an Electronic Tool. Science and Engineering Ethics 11 (2):277-297. click to open pdf

2003

 • Burg, Simone van der. 2003. Naar een functionele notie van het morele oordeel. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 95 (2):100-110

2000

 • Burg, Simone van der. 2000. Bookreview about Tonja van den Ende, In levende lijven. Tijdschrift voor Humanistiek (2):89-90.
 • Burg, Simone van der. 2000. Internalisme in de gesitueerde ethiek. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 92 (3):209-217.

1999

 • Burg, Simone van der. 1999. Denken doorzien I (an introduction to philosophy). Hilversum: Teleac/NOT.
 • Burg, Simone van der. 1999. Bookreview about Th. Schuyt and M. Steketee (eds.), Zorgethiek: ruimte binnen regels. Praktische Humanistiek (2):156-158.
 • Burg, Simone van der. 1999. Emoties zijn gevoelige gedachten. Interview met Martha Nussbaum over menselijke eigenschappen. Filosofie Magazine (3). available online

1997

 • Burg, Simone van der. 1997. Bookreview about Marian Verkerk (ed.), Denken over zorg. Praktische Humanistiek (2):60-61.

Professional/Popular publications (selection)

2007

 • Burg, Simone van der (ed.). 2007. Ethiek en kunst. Wijsgerig perspectief.
 • Burg, Simone van der. 2007. De moed om censuur aan de orde te stellen. De redactie
 • van der Burg, S. 2007. Emoties en Kwetsbaarheid; een Inleiding in de Emotietheorie van Martha Nussbaum. In Van Stoicijnse Apatheia tot Heftige Liefde, edited by M. v. Rijen. Rotterdam: Klement / Pelckmans. available online
 • van der Burg, S. 2007. Leren kijken naar het Lijden. Filosofie Magazine 5:56-58.
 • van der Burg, S. 2007. Meesterschap over het Lot. Filosofie 5 (17):18-27. available online
 • van der Burg, S. 2007. Wees niet Bang voor Bevoogding. Filosofie Magazine 4:44-49.

2006

 • van der Burg, S. , and C. Bromme, eds. 2006. Walhalla: Is Er Nog Plek Voor Idealen? Amsterdam/Eindhoven: International Theatre & Film Books.
 • van der Burg, S. . 2006. Een Ethiek van Kleine Idealen. In Walhalla: Is er nog Plek voor Idealen?, edited by S. van der Burg and C. Bromme. Amsterdam/Eindhoven: International Theatre & Film Books.

2005

 • Burg, Simone van der Burg. 2005. Van baan naar baan maakt onverschillig. Trouw.
 • Burg, Simone van der. 2005. Emotieloze politiek is onaanvaardbaar, Interview met Martha Nussbaum. Bres.

2004

 • Burg, Simone van der, and Christian Illies. 2004. VS geven zelf argumenten tegen oorlog. Trouw.

2003

 • Burg, Simone van der. 2003. Identiteit is niet belangrijk. NRC Handelsblad.

2001

 • 'Burg, Simone van der. 2001. De geest is de plaats voor een worsteltoernooi. Essay about the philosophy of Iris Murdoch. Filosofie Magazine (5).
 • Burg, Simone van der. 2001. Hoe word ik vandaag een vrouw? Filosofie Magazine (3).

2000

 • Burg, Simone van der. 2000. De jurk van Marilyn; lichaam als bron van identiteit en stigmatisering. Filosofie Magazine (1).

1999

 • Burg, Simone van der. 1999. Over de grens van het eigenbelang. Essay over de kleine ethiek van Paul Ricoeur. Filosofie Magazine (6).