Boekpresentatie ‘De Politiek der Dingen’

Na 5 jaar als buitengewoon hoogleraar
bij de sectie filosofie van de TU Delft neemt

Frits Bolkestein


afscheid tijdens een boekpresentatie + borrel
(met aansluitend een diner voor een klein kring van genodigden)


Sinds november 2004 is Frits Bolkestein buitengewoon hoogleraar ‘Intellectuele grondslagen van politieke ontwikkelingen’, een gezamenlijke aanstelling aan de TU Delft en de Universiteit Leiden. Binnen de TU Delft was hij verbonden aan de sectie filosofie van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. In de afgelopen 5 jaar heeft hij op verschillende manieren bijgedragen aan de kritische reflectie op politiek, techniek, maatschappij en de rol van ingenieurs daarbinnen. Een uitvloeisel hiervan is het boek ‘De Politiek der Dingen’, dat in september 2009 bij Damon verschijnt en dat geredigeerd is door prof. Bolkestein en enkele van zijn collega’s bij de sectie filosofie.

Graag wil de sectie filosofie op gepaste wijze afscheid nemen van prof. Bolkestein en hem danken voor zijn inzet. Dat doen wij door hem een borrel aan te bieden, waar tevens het boek voor het eerst gepresenteerd wordt aan de aanwezigen. Passend bij het interuniversitaire karakter van zijn aanstelling zal de borrel plaatsvinden op de campus Den Haag van de Universiteit Leiden en de TU Delft. Op deze locatie is in de afgelopen jaren een bloeiende samenwerking tot stand gekomen tussen beide universiteiten, die weerspiegelt waarmee ook prof. Bolkestein zich heeft beziggehouden in de afgelopen jaren: het toenemend belang van de integratie van technische, sociale en ethische aspecten bij het adresseren van maatschappelijke vraagstukken.

Over het boek

image
Zie voor meer informatie hier.

Locatie

Campus Den Haag van de TU Delft, Lange Voorhout 44

Programma

17:00 Ontvangst met een drankje
17:40 Boekpresentatie en dankwoord
Door prof. Jeroen van den Hoven, hoogleraar filosofieafdeling TU Delft / wetenschappelijk directeur 3TU.Ethics
17:50 Afscheidstoespraak
Door prof. Frits Bolkestein
18:00 Borrel met mogelijkheid het boek in te zien
19:00 Diner voor een kleine kring van genodigden
21:00 Einde

Organisatie

Deelname is alleen op uitnodiging (met uitzondering van geinteresseerde journalisten, wel graag van te voren aanmelden).

Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met Henneke Filiz-Piekhaar, secretariaat sectie filosofie (015 – 27 85 143, {encode=”H.C.Filiz-Piekhaar@tudelft.nl” title=”H.C.Filiz-Piekhaar@tudelft.nl”}). Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Ilse Oosterlaken (015 – 27 85 619, {encode=”E.T.Oosterlaken@tudelft.nl” title=”E.T.Oosterlaken@tudelft.nl”}).

Scroll to top