Coördinator / beleidsmedewerker met belangstelling voor ethiek en technologie

Over de organisatie

3TU.Federatie

In februari 2007 hebben de TU Delft, de TU Eindhoven en de Universiteit Twente de 3TU.Federatie opgericht. De drie universiteiten willen hiermee in onderwijs en onderzoek tot de absolute top van Europa behoren door uitstekend geschoolde personen af te leveren en innovaties te genereren, die de dynamiek en de concurrentiepositie van de Nederlandse kenniseconomie zullen versterken. Binnen de 3TU.Federatie zijn zes zogenaamde ‘Centres of Excellence’ gevormd: samenwerkingsverbanden op specifieke onderzoekthema’s, waarin wordt gestreefd naar het creëren van synergie en kritische massa.

3TU.Ethics

Het 3TU.Centre for Ethics and Technology (3TU.Ethics) is een van de zes ‘Centres of Excellence’ van de 3TU.Federatie. 3TU.Ethics doet wetenschappelijk excellent en maatschappelijk relevant onderzoek naar een breed scala aan vraagstukken op het terrein van ethiek en (nieuwe) technologie. Daarnaast behoort het ook tot de missie van 3TU.Ethics om bij te dragen aan het publieke debat en aan onderwijsinitiatieven op dit terrein. Deelnemers in 3TU.Ethics zijn de filosofieafdelingen van de drie betreffende universiteiten. Momenteel zijn 21 senioronderzoekers, 9 postdocs en 14 promovendi lid van het centrum.

Functiebeschrijving

Als initiatiefrijke en kwaliteitsgerichte coördinator/beleidsmedewerker met belangstelling voor ethiek en technologie vorm je een belangrijke schakel in het succes van het interuniversitaire 3TU.Centre for Ethics and Technology. Een afwisselend takenpakket, veel verantwoordelijkheid, ruimte voor initiatief en intensieve interuniversitaire samenwerking maken deze functie uitdagend.

Zo ben je verantwoordelijk voor interne en externe communicatie en activiteiten op het gebied van public relations. Daarnaast zet je een nieuw, internationaal hoogstaand PhD programma op. Je werkt een programmavoorstel uit en laat het uitvoeren. Je stemt af met interne- en externe betrokkenen, volgt en analyseert externe beleidsontwikkelingen nauwlettend, en je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagement van het programma.

Wat doe je nog meer? Je adviseert de directeuren en het managementteam – gevraagd en ongevraagd – over alle aspecten die relevant zijn voor het realiseren van de ambities van 3TU.Ethics. Je neemt proactief initiatieven die daaraan bijdragen.

Tot slot zorg je voor organisatorische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning van de wetenschappelijk directeur, de managing director en het management team van 3TU.Ethics (inclusief vergaderingen, correspondentie, verslaglegging, uitvoering van genomen besluiten, planningen en rapportages, dagelijks financieel management).

Je wordt bij het uitvoeren van je taken ondersteund door een secretariaat en waar nodig door een student-assistent. De mate waarin je (eind)verantwoordelijkheid draagt voor het PhD programma hangt mede af van je opleidingsniveau (gepromoveerd of niet).

Functie-eisen

We zoeken iemand met een afgeronde academische opleiding in een relevant vakgebied, bij voorkeur gepromoveerd en het liefst met aantoonbare belangstelling voor ethiek en technologie. Daarnaast vragen we ervaring met zoveel mogelijk van bovengenoemde werkzaamheden, bij voorkeur in een universitaire omgeving. Voor deze functie moet je goed in staat zijn snel te schakelen tussen verschillende soorten werkzaamheden. Je werkt net zo gemakkelijk zelfstandig als in teamverband en je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.

We zoeken een veelzijdige collega die er plezier in heeft in de beginfase aan nieuwe initiatieven mee te werken en die er zorg voor draagt dat plannen tot in detail en op hoog kwaliteitsniveau worden gerealiseerd. Belangrijke eigenschappen zijn: proactief, gevoel voor kwaliteit, accuraat, analytisch, organisatorisch sterk, en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

De TU Delft is een internationale universiteit. Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van zowel het Engels als het Nederlands is voor deze functie vereist.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van coördinator/beleidsmedewerker heeft een omvang van 24-32 uur per week (0,6-0,8 fte). Het betreft een tijdelijk contract voor 2 jaar. Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring gebaseerd op schaal 10, met een maximum van € 3.755 bruto per maand.

De TU Delft kent de TU Delft een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, gratis ADSL-verbinding voor thuis en de mogelijkheid om via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden een individueel beloningspakket samen te stellen. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Informeren en solliciteren

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ilse Oosterlaken, tel: 015 – 27 85619, e-mail: {encode=”e.t.oosterlaken@tudelft.nl” title=”e.t.oosterlaken@tudelft.nl”}. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Mirjam Koning, Secretaresse P&O, tel: 015 – 27 83651, e-mail: {encode=”vacature-tbm@tudelft.nl” title=”vacature-tbm@tudelft.nl”}.

Je kunt je brief met curriculum vitae voor 15 mei 2009 sturen naar: Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management, faculteitssecretariaat, t.a.v. M.E. Koning, Jaffalaan 5, 2628 BX Delft; of solliciteer online via {encode=”vacature-tbm@tudelft.nl” title=”vacature-tbm@tudelft.nl”}.

Vermeld bij een sollicitatie s.v.p. het vacaturenummer ATTBM 09.003.

Scroll to top