Frits Bolkestein, Jeroen van den Hoven et al, red. (2009)

Publisher: Damon

Redactie: Frits Bolkestein, Jeroen van den Hoven, Ibo van de Poel en Ilse Oosterlaken

Samenvatting

Techniek is een politieke factor van belang. De HSL, de Joint Strike Fighter, de Noord-Zuid lijn, het elektronisch patiëntendossier, kernenergie, ondergrondse CO2-opslag, slimme elektriciteitsmeters, kabinetten en bewindspersonen kunnen er over struikelen, politieke partijen kunnen met hun standpunten op deze dossiers kiezers trekken of juist van zich vervreemden. Nieuwe technieken die gewenst leken, creëren soms onverwacht nieuwe problemen die om een politieke oplossing vragen, zoals het waarborgen van privacy in het elektronisch patiëntendossier, de verspreiding van kinderporno via internet of het beheersen van het risico van het transport van gevaarlijke stoffen. Tegelijk helpt techniek bij het oplossen van vele politieke problemen. Techniek is dus zowel deel van het politieke probleem als ook deel van de politieke oplossing.

Inhoud

 1. Inleiding: de politiek der dingen
  Frits Bolkestein en Jeroen van den Hoven
 2. Racistische viaducten
  Langdon Winner over politiek en techniek
  Ilse Oosterlaken
 3. Slapende politiemannen
  Disciplinerende technologieën in het verkeer
  Katinka Waelbers
 4. Gewichtige keuzes
  Politiek en ethiek bij het ontwerp van auto’s
  Anke van Gorp
 5. De Oosterscheldekering
  Een voorbeeld van waardenbewust ontwerpen
  Ibo van de Poel
 6. Sluisjes in Indonesië en India
  Irrigatietechniek als materialisatie van koloniale politiek
  Maurits Ertsen
 7. Gebouwen als fysieke en sociale constructies
  Cité de la Muette als voorbeeld
  Peter Kroes & Hugo Priemus
 8. Elektronische dossiers en echte kinderen
  Waarden en ict-systemen in de jeugdgezondheidszorg
  Ton Monasso
 9. Wie zoekt zal vinden?
  De politiek van zoekmachines op internet
  Philip Brey
 10. Splijtbare rechtvaardigheid
  Kernenergie en belangenconflicten tussen generaties
  Behnam Taebi
 11. Een blik in de baarmoeder
  De geboortepolitiek van de echoscopie
  Peter-Paul Verbeek
 12. Zorg op afstand
  De politiek van draagbare ECG-apparaatjes
  Nelly Oudshoorn
 13. De politiek van technische artefacten
  Een slotbeschouwing
  Jeroen van den Hoven en Ibo van de Poel
Scroll to top