Delftse scriptie over ethiek van synthetische biologie wint prijs

Flipse heeft onderzoek gedaan naar de ethische opvattingen van mede-afstudeerders en onderzoekers in zijn faculteit die bezig waren met het onderwerp synthetische biologie en naar de manier waarop deze opvattingen een rol spelen bij de ontwikkelingen binnen het onderzoek. In zijn aanpak sloot Flipse nauw aan bij benaderingen die 3TU.Ethics ook graag hanteert, namelijk ‘ethical parallel research‘ en ‘value sensitive design‘. 3TU.Ethics onderzoeker Ibo van de Poel heeft, op verzoek van Flipse en als onderdeel van diens afstudeerproject, een ‘value sensitive design’ sessie geleid voor de betreffende afstudeerders en onderzoekers. De jury roemde de “gedurfde en originele aanpak om zowel in het fundamentele als toegepaste onderzoek bij het ontwerpproces van nieuwe projecten al meteen bij de start de relevante ethische aspecten te betrekken”.

De NBN Rabobank Scriptieprijs wordt elk jaar uitgereikt aan de schrijver/schrijfster van de – naar het oordeel van de jury – beste afstudeerscriptie, die bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen als hoofdonderwerp heeft. Voor meer informatie over de prijs en het juryrapport, zie hier.