Ethical and Philosophical Aspects of E-Health​​: ​De Moraal van Digitaal – conference

Wat is de ethische en filosofische betekenis van e-health?

Deze vraag staat centraal tijdens het congres ​​De moraal van digitaal, op 9 oktober 2015 in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Sprekers zijn o.a.: arts, filosoof en denker des vaderlands ​​Marli Huijer (Erasmus Universiteit, Haagse Hogeschool), techniekfilosoof ​​Peter-Paul Verbeek (UTwente), hoogleraar patiëntgerichte innovatie ​​Jan Kremer​ ​(Radboudumc, RV&S) en hoogleraar Ethiek & Techniek ​​Jeroen van den Hoven (TU Delft). In de middag zijn er parallelsessies, toegespitst op verschillende ethische en filosofische kwesties rond e-health.

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de gezondheidszorg neemt zienderogen toe. E-health is niet meer weg te denken. Apps, elektronische patiëntendossiers, zorg op afstand, robottechnologie. De techniek biedt een eindeloze reeks spannende innovaties. Die innovaties roepen ethische en filosofische vragen op. Niet alleen over autonomie of privacy, maar ook over rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, macht en identiteit.

Gezamenlijk georganiseerd door:
​​Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde
Centrum voor Ethiek en Gezondheid
Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek

Dit congres wordt onder meer georganiseerd omdat het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek dit jaar 25 jaar bestaat.

see w​ebsite 

Scroll to top