Intreerede ‘De grenzen van de mens’

16 uur, Grote Kerk, Oude Markt 30 te Enschede

Peter-Paul Verbeek, door het College van Bestuur van de Universiteit Twente per 1 januari 2009 benoemd tot hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, zal ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding een rede uitspreken. De titel van zijn rede luidt: De grens van de mens: over techniek, ethiek en de menselijke natuur. De intreerede is openbaar toegankelijk en u bent van harte welkom.

(Inaugural address of prof. Verbeek upon his accession to office, titled “The limits of humanity: about technology, etics and human nature”)