KIVI_NIRIA _ 3TU.Ethics Lectures Series _ Pols

Ingenieurs zijn aanvankelijk moreel verantwoordelijk voor de technische artefacten die ze produceren, maar op gegeven moment wordt een deel van die verantwoordelijkheid overgenomen door de gebruiker. In deze presentatie zal ik suggereren hoe en wanneer deze overdracht van verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit doe ik door een verband te leggen tussen de gebruiksplananalyse van Houkes en Vermaas, die beschrijft welke kennis een gebruiker nodig heeft om een artefact functioneel te kunnen gebruiken, en de theorie van morele verantwoordelijkheid en controle van Fischer en Ravizza. Dit verband zal een aantal condities opleveren die vervuld moeten worden voordat een ingenieur succesvol verantwoordelijkheid voor een artefact kan overdragen. Ik zal tonen hoe deze condities werken aan de hand van een praktijkvoorbeeld: de doseersluis van Abcoude.

De presentatie is gebaseerd op de volgende, Engelstalige publicatie: Pols, A.J.K. (2010). Transferring responsibility through use plans. In I. van de Poel, D.E. Goldberg (Eds.), Philosophy and Engineering : an emerging agenda. (pp. 189-203). Dordrecht: Springer.

Scroll to top