Lezing: Ethiek en de Nederlandse Bouwsector

Op 21 juni 2007 vond de tweejaarlijkse Trudy van Asperenlezing plaats, georganiseerd door de Landelijke Onderzoeksschool Ethiek. Het is een publiekslezing, met als doel een impuls te geven aan de bezinning op beroepsethiek door een beoefenaar van een beroep aan het woord te laten, die zich met de ethische vragen van zijn broep bezighoudt en daarover een goed verhaal kan houden. De Van Asperenlezing 2007 werd gegeven door prof. dr. ir. Hugo Priemus, decaan bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TU Delft. Tot 2003 was nij wetenschappelijk directeur van Onderzoeksinstituut OTB, na een lange loopbaan bij de TU Delft op het terrein van ruimtelijke ordening en bouw. Prof. Priemus is zo vriendelijk geweest om 3TU.Ethics toestemming te geven de lezing te publiceren op deze website: Ethiek en de Nederlandse bouwsector.

Scroll to top