Lezing ‘Ethiek en Industrieel Ontwerpen’

Ontwerpers geven vorm aan de materiële wereld. Wat daarbij vaak onderbelicht blijft, is dat producten grote invloed hebben op het gedrag van gebruikers. Zo heeft de Senseo de praktijk van het koffiedrinken sterk beïnvloed. En de mobiele telefoon heeft bereikbaarheid tot norm verheven, en onze opvattingen over privacy veranderd. Intelligente producten maken deze invloed subtieler, zoals automatische snelheidsbeïnvloeders in auto’s, en intelligente toiletten die automatisch iemands gezondheidstoestand bepalen. Deze invloed van producten roept vele ethische vragen op.

In zijn lezing betoogt Peter-Paul Verbeek allereerst dat producten altijd een morele lading hebben. Ethiek is niet alleen een zaak van mensen, maar ook van dingen. Vervolgens bespreekt hij hoe ontwerpers verantwoord om kunnen gaan met de impact van hun ontwerpen. In plaats van terug te deinzen voor het beïnvloeden van mensen met producten, zouden ontwerpers op een verantwoorde manier vorm moeten geven aan de moraal van de dingen.

Download poster with announcement.

Scroll to top