Expert meeting: Kinderen in het oog en uit de problemen

NIEUW!

Publicaties over het debat:

  • “Elektronisch kinddossier is geen wondermiddel”Computable, 16-10-2008
  • “De waarde(n) van het Elektronisch Kinddossier”TBM Quarterly, jaargang VI, no. 3 (17 oktober 2008).
  • EKD niet waardeneutraal” – ICT Zorg, 29 sept. ’08
  • Duidelijkheid politiek over kinddossier” – Binnenlands Bestuur, 26 sept. ’08, wk 39

Foto’s van het debat:imageimageimage

Expertdebat

Er gebeurt zoveel rondom risicosignalering, elektronische dossiers en informatie-uitwisseling, dat de tijd voor reflectie soms ontbreekt. En als iets duidelijk is geworden, is het wel dat jongeren niet worden geholpen als iedereen dat in isolement doet.

Daarom nodigen we u graag uit voor het expertdebat Kinderen in het oog en uit de problemen op woensdag 17 september aanstaande, van 15.30u tot 17.15u in Den Haag. Tijdens dit debat zal een aantal bekende en nieuwe sprekers uit de wereld van de praktijk én het onderzoek hun licht laten schijnen op de vragen die informatietechnologie, ethiek en samenwerking oproepen. Ook zal nader worden ingegaan op de uitkomsten van door ir. Ton Monasso uitgevoerde onderzoek.

Locatie

Het expertdebat zal plaatsvinden in de Idazaal, Juffrouw Idastraat 2, Den Haag.

Registratie

Deelname is gratis. In verband met de zaalcapaciteit en catering vragen wij u wel om u op te geven. U kunt daarvoor gebruik maken van dit registratieformulier.

Programma

Voorafgaande aan het debat zullen een drietal sprekers het rapport van Ton Monasso kort toelichten vanuit hun optiek. Een panel met experts zal de aanzet geven tot het debat, maar er zal ook ruimte zijn voor het publiek zich te mengen in het debat en aansluitend vragen stellen aan de sprekers en deelnemers.

15.00 – Ontvangst met koffie en thee
15.30 – Opening
15.40 – Lezingen door:
* Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek, TU Delft/3TU.Ethics
* Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek, Universiteit Utrecht
16.10 – Introductie op rapport “In the picture” door ir. Ton Monasso
16.00 – Expertdebat met beleidsmakers en hulpverleners en discussie met de zaal
17.15 – Borrel

In het sprekerspanel nemen deel:

  • Dr. Joke van Harten-Oudijk, lid Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Limburg
  • Dhr. Paul van Gennip, afdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening, Gemeente Helmond
  • Prof. dr. Hein van Duivenboden, vice-president Public Innovation, Capgemini
  • Wim Vleugels, Programmamanager Risicojeugd, GGD Gemeente Rotterdam

Onderzoeksresultaten

Deelnemers zullen na afloop van het debat een exemplaar van het afstudeerrapport “In the Picture; Policy considerations for IT-supported recognition of children with psychosocial problems” ontvangen. De auteur, ir. Ton Monasso, heeft onderzocht welke fundamentele overwegingen op het gebied van ethiek, instituties en technologie geïdentificeerd kunnen worden voor zo’n informatiesysteem ten behoeve van Nederlandse besluitvormers. Zeven belangrijke keuzes, hun onderlinge samenhang en consequenties spelen hierbij een rol: Wanneer wordt informatie verzameld? Welke organisaties zijn daarbij betrokken? Welke informatie wordt verzameld? Wordt er gebruikgemaakt van risicofactoren? Moet een meldplicht worden ingevoerd? Is het zinvol geavanceerde technologie te gebruiken? En wat is de rolverdeling tussen de centrale en decentrale overheden? Ook biedt het onderzoek algemene aanbevelingen over het invoeren van systemen als het Elektronisch Kind Dossier en de Verwijsindex Risicojongeren. Het onderzoek is aanleiding voor dit expertdebat.

Biografie van de sprekers en panelleden

Jeroen van den Hoven (3TU.Ethics)
Jeroen van den Hoven is hoogleraar ethiek & technologie aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het 3TU.Centre for Ethics and Technology. Hij heeft tal van artikelen gepubliceerd over de ethische aspecten van ICT en verkreeg meerdere beurzen van NWO voor onderzoek naar ethiek, ICT en aanverwante onderwerpen. Een voorbeeld van zo’n project is een onderzoek naar het elektronisch patientendossier. Van den Hoven heeft de Nederlandse overheid in verschillende rollen van advies voorzien. Zo was hij bijvoorbeeld lid van een commissie die het her-ontwerp van het bevolkingsregistratiesysteem onderzocht (Modernisering GBA) en is hij een permanent lid van het onderzoeksnetwerk van Binnenlandse Zaken op het terrein van E-Government. Hij heeft ook samengewerkt met de IT industrie (onder meer SUN, IBM en Getronics).

Micha de Winter
Micha de Winter bekleedt sinds 2004 de facultaire Langeveld-leerstoel (Universiteit Utrecht) op het gebied van Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Deze leerstoel is onder meer ingesteld om het belang te benadrukken van normatieve en maatschappelijke aspecten van opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid die in de huidige samenleving zo nadrukkelijk aan de orde zijn. De wetenschappelijke studie van deze thematiek moet het publieke debat hierover informeren en stimuleren.

Hein van Duivenboden
Hein van Duivenboden (1966) is Vice-President Public Innovation bij Capgemini Consulting en hoogleraar Informatisering en Interbestuurlijke samenwerking aan de TiasNimbas Business School van de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie juridische bestuurswetenschappen promoveerde hij in 1999 op een onderzoek naar de betekenis van gegevenskoppeling voor de publieke uitvoeringspraktijk en de positie van de burger als klant van de overheid. Van 1993 tot 1997 maakte hij deel uit van de Tilburgs-Rotterdamse onderzoeksgroep Informatisering in het openbaar bestuur, waarna hij in dienst trad van Capgemini als organisatieadviseur. Hij heeft een ruime onderzoeks- en advieservaring op de terreinen ICT en Overheid, kennismanagement, ketenmanagement en klantgericht werken.

Organisatoren

Het 3TU.Centre for Ethics and Technology (3TU.Ethics) organiseert dit debat in nauwe samenwerking met Capgemini. Dit bedrijf heeft Ton Monasso een afstudeerplek geboden. De inhoudelijke begeleiding was in handen van onderzoekers van de TU Delft. Jeroen van den Hoven (wetenschappelijk directeur 3TU.Ethics) was voorzitter van de afstudeercommissie.

Meer informatie?

Voor praktische vragen over het expertdebat kunt u contact opnemen met {encode=”anita@appeer.nl” title=”Anita Peereboom”}, tel. 06-175 921 99. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij {encode=”ton.monasso@capgemini.com” title=”Ton Monasso”}, 06-271 598 08.

imageFoto: Sveinn Joelsson