Vacancy for assistant professor

De Afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit Gedragswetenschappen zoekt een

Techniekfilosoof (v/m) voor 32 uur per week

Taken

U verzorgt onderwijs binnen de wijsgerige masteropleiding Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS) en toegeleverd wijsgerig onderwijs aan technische en maatschappij- en gedragswetenschappelijke opleidingen. U bent breed inzetbaar in het onderwijs. Daar¬naast participeert u binnen het onderzoeksprogram¬ma Philosophy of Technology and Technological Culture van de afdeling. Dit programma zal het komende jaar worden geactualiseerd. Binnen het programma doet u onderzoek naar filosofische aspecten van informatie- en communicatietechnologie, biomedische technologie en/of nanotechnologie.

Profiel

U bent gepromoveerd in de wijsbegeerte en hebt publicaties in internationale tijdschriften. U hebt aantoonbare interesse in technologie, inclusief de ontwikkeling van technologie en de maatschappelijke en ethische aspecten ervan. U hebt relevante onderwijservaring en beschikt over goede didactische vaardigheden. U hebt een goede kennis van de Engelse taal, in woord en geschrift.

Aanbod

U krijgt een dienstverband als Universitair Docent voor een periode van twee jaar. Een voortzetting van het dienstverband na deze periode behoort tot de mogelijkheden. Uw salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring en promotie, maximaal € 4.761,00 bruto per maand, bij een voltijds dienstverband. Het dienstverband van 32 uur kan door het verwerven van 2e of 3e geldstroomonderzoek worden uitgebreid naar een voltijds dienstverband.

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over het onderzoek en onderwijs van de Afdeling kunt u vinden op http://www.gw.utwente.nl/wijsb/. Nadere informatie over de inhoud van de functie en over de afdeling kunt u verkrijgen bij dr. P. A. E. Brey (tel. 0031-(0)53-4894426, e-mail: p.a.e.brey@utwente.nl).

Uw sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae, kunt u tot 25 juni a.s. richten aan de Universiteit Twente, t.a.v. dr. ir. J.F.C. Verberne (e-mail: pz-gw@gw.utwente.nl), directeur bedrijfsvoering van de faculteit Gedragswetenschappen, postbus 217, 7500 AE Enschede, onder vermelding van vacaturenummer 07/102. Daarnaast ontvangen wij graag ook een samenvatting en inhoudsopgave van uw proefschrift, twee academische publicaties en naam en telefoonnummer van twee referenten. Bij voorkeur ontvangen wij uw sollicitatie in elektronische vorm. Sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op 28 en/of 29 juni a.s.

Achtergrondinformatie over de organisatie

De Universiteit Twente is een ondernemende researchuniversiteit, gevestigd in Enschede. Verdeeld over 5 faculteiten verzorgt de UT 20 onderwijsprogramma’s, variërend van technische natuurkunde en bestuurskunde tot toegepaste communicatiewetenschap en biomedische technologie. Het onderzoek vindt plaats in instituten en richt zich onder meer op nanotechnologie, informatie- en communicatietechnologie, biomedische technologie, beleidswetenschappen, gedragswetenschappen, en mechanica en procestechnologie. Meer dan 7.500 studenten en 2.700 medewerkers leven, werken en recreëren aan de Universiteit Twente, de enige campusuniversiteit van Nederland.

De Faculteit Gedragswetenschappen verzorgt de Bacheloropleidingen Educational Design Management & Media (EDMM), Toegepaste Communicatiewetenschap (TCW) en Psychologie (PSY) en de Masteropleidingen: Educational Science and Technology (EST), Philosophy of Science, Technology and Society (PSTS), Communication Studies (CS), Psychologie (PSY) en een Research Master, alsmede Science Education, Social Science Education en binnenkort Science Education & Communication. Binnen de Faculteit bevindt zich te Afdeling Wijsbegeerte, die zich op onderzoeksterrein specialiseert in de techniekfilosofie. Het onderzoek van de afdeling is georganiseerd binnen het Centre for Philosophy of Technology and Engineering Science (CEPTES).

Tevens participeert de afdeling, samen met de filosofie-afdelingen van de TU Delft en TU Eindhoven, in het 3TU.Centre for Ethics and Technology , waarin het merendeel van het onderzoek van de afdeling is ondergebracht.

Scroll to top