Vacature voor docent Filosofie

De Universiteit Twente is een ondernemende researchuniversiteit, gevestigd in Enschede. Verdeeld over 5 faculteiten verzorgt de UT 20 onderwijsprogramma’s, variërend van technische natuurkunde en bestuurskunde tot toegepaste communicatiewetenschap en biomedische technologie.

Het onderzoek vindt plaats in instituten en richt zich onder meer op nanotechnologie, informatie- en communicatietechnologie, biomedische technologie, beleidswetenschappen, gedragswetenschappen, en mechanica en procestechnologie. Meer dan 7.500 studenten en 2.700 medewerkers leven, werken en recreëren aan de Universiteit Twente, de enige campusuniversiteit van Nederland.

De faculteit Gedragswetenschappen streeft met haar 250 medewerkers en 1500 studenten naar een toonaangevende positie in onderwijs en onderzoek in de disciplines onderwijskunde, communicatiewetenschappen, psychologie, wijsbegeerte en eerstegraadslerarenopleiding. In de eerste drie van deze disciplines verzorgt de faculteit zowel een bachelor- als een masteropleiding; in de overige twee disciplines verzorgt zij een masteropleiding.

Het onderzoek in de faculteit bestrijkt de uiteenlopende thema’s Veiligheid en Gezondheid, Arbeid en Organisatie, Kennis en Onderwijs, en Technologie en Media. Het onderzoek is ondergebracht bij de universitaire onderzoeksinstituten: Institute of Behavioral Research (IBR), het Biomedisch Technologisch Instituut (BMTI), Mesa+ en het Centrum voor Telematica en Informatietechnologie (CTIT).

Binnen de Vakgroep Wijsbegeerte van de faculteit Gedragswetenschappen is er plaats voor een

Docent Filosofie (m/v, 19 uur per week)

Taken

U houdt zich bezig met het voorbereiden en doceren van filosofisch onderwijs aan studenten zonder een filosofische achtergrond, wat extra eisen stelt aan didactische vaardigheden van de docent. Bij een aantal vakken zal Uw taak zijn om de primair verantwoordelijke docent te ondersteunen. Het onderwijs betreft vooral – maar niet uitsluitend – de ethiek, algemeen inleidend of toegespitst op de technische en/of medische wetenschappen. Het precieze onderwijspakket zal in overleg met U worden ingevuld. Over de precieze roostering van de college-uren is (beperkt) overleg mogelijk. Meer informatie over de aard van een aantal van de te geven vakken is op aanvraag beschikbaar.

Profiel

U hebt een afgeronde studie wijsbegeerte, en bij voorkeur een afgeronde promotie (met specialisatie in de praktische filosofie). Daarnaast hebt u aantoonbare ervaring met het verzorgen van onderwijs, bij voorkeur voor studenten van niet-wijsgerige (technische en/of maatschappijwetenschappelijke) opleidingen.

Aanbod

Wij bieden u een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar (startend op 1 september 2009). Het salaris bedraagt maximaal € 5.390,00 bruto per maand bij een voltijds dienstverband.

Informatie en sollicitatie

Informatie kunt u verkrijgen bij dr. T.E. Swierstra (e-mail: t.e.swierstra@utwente.nl, telefoon 053-4893314).

Uw sollicitatiebrief, voorzien van Curriculum Vitae, kunt u tot uiterlijk 4 juli a.s. richten aan de Universiteit Twente, t.a.v. dr. ir. J.F.C. Verberne (e-mail: pz-gw@gw.utwente.nl), directeur bedrijfsvoering van de faculteit Gedragswetenschappen, postbus 217, 7500 AE Enschede. Vacaturenummer 09/127. Er wordt naar gestreefd de sollicitatiegesprekken in de eerste helft van juli te voeren.