Vermaas, P. Kroes, P. van de Poel, I. Franssen, M. (2009)

Uitgeverij: Boom Onderwijs.

Spijkers, vliegtuigen en wolkenkrabbers zijn technische artefacten. Wat onderscheidt deze artefacten van andere fysische dingen, zoals kiezelstenen, bomen of vogels? Hoe ontwerpen ingenieurs technische artefacten, en welke kennis gebruiken zij daarbij? Hoe gebruiken wij spijkers, vliegtuigen en wolkenkrabbers om onze doelen te bereiken? Veranderen artefacten de wereld ten goede of ten kwade, en wat is daarbij de rol van de ingenieurs, de gebruikers en de technische artefacten zelf?

Al deze vragen komen aan bod in Kernthema’s in de technische wetenschap, en bij het beantwoorden laten we zien dat in de techniek de beschrijvingswijzen uit de natuurwetenschappen en de menswetenschappen systematisch worden gecombineerd: technische artefacten zijn fysische dingen, zijn dingen met functies, maken deel uit van het individuele en sociale handelen van mensen, en zijn dingen met een morele status. Het vliegtuig is ons leidend voorbeeld.

Wie zich verdiept in een wetenschapspraktijk komt ook filosofische vragen tegen. Veel van die vragen zijn samen te nemen als kernthema’s. In de serie Wetenschapsfilosofie in context koppelen de auteurs die kernthema’s aan de beroepspraktijk van een vakgebied.

Inhoudsopgave

Inleiding
Technische artefacten
Technisch ontwerpen
Ethiek en ontwerpen
Technische kennis
Sociotechnische systemen
De rol van sociale factoren in technische vooruitgang
Ethiek en onbedoelde gevolgen van techniek
Noten
Literatuur
Register
Over de auteurs
Over de serie: Wetenschapsfilosofie in context

De auteurs

Pieter Vermaas
Peter Kroes
Ibo van de Poel