Vooraankondiging VSNU_Café

Op donderdag 24 maart organiseert de VSNU een VSNU-Café over het nieuwe bedrijvenbeleid van het kabinet.

Door een speciale impuls te geven aan negen topgebieden moet dit beleid leiden tot een betere samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Het einddoel: Nederland weer terugbrengen in de wereldtop 5 van kenniseconomieën.

Onder leiding van voorzitter Maria Henneman, zullen onder andere prof.dr. Van der Hoven (Wetenschappelijk directeur van het Centre for Ethics and Technology van de drie TU’s) en onder voorbehoud prof.dr. Sluiter (Spinoza-winnaar in 2010, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde) in Café Dudok in discussie gaan over vragen als:

• Hoe kijken wetenschappers tegen dit nieuwe beleid aan, vanuit hun onderzoeksgebied en vanuit hun bestuurlijke achtergrond?

• Wat zijn kansen en bedreigingen voor het wetenschappelijk/ fundamenteel onderzoek?

• Gaat dit bedrijvenbeleid Nederland weer in de wereldtop 5 van kenniseconomieën brengen?

• Wat wordt de rol van universiteiten in dit bedrijvenbeleid?

Noteer dit café op donderdag 24 maart in uw agenda en meldt u alvast aan!

Informatie en aanmelding

Het VSNU-Café wordt op 24 maart gehouden in Brasserie Dudok, Hofweg 1-a Den Haag. De discussie begint om 17.30 uur.

Wij willen u vragen zich van te voren aan te melden. U ontvangt dan per email een bevestiging van uw deelname en een routebeschrijving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olivier Morot , VSNU.

Ga naar aanmelden