Workshop: Maatschappelijk verantwoorde vroegdiagnostiek voor Alzheimer

De ontwikkeling van dergelijke diagnostiek brengt echter ook nieuwe onzekerheden met zich mee. Hoe bruikbaar zijn deze tests in de medische praktijk? Wat vinden toekomstige gebruikers er van? Welke veranderingen kan zulke vroegdiagnostiek teweeg brengen in de gezondheidszorg en hoe wenselijk is dat? In deze workshop wordt met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen onderzocht welke maatschappelijke en ethische vragen deze nieuwe vormen van vroegdiagnostiek oproepen. Ook zal worden besproken onder welke voorwaarden vroegdiagnostiek voor Alzheimer maatschappelijk verantwoord kan zijn. Doel is te komen tot een onderzoeksagenda voor ethisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar innovatie van Alzheimer-diagnostiek.

Programma

13.00 Ontvangst & lunch
   
13.30 Introductie en kennismaking
  dr. Marianne Boenink (Universiteit Twente)
  dr. Harro van Lente (Universiteit Utrecht)
  dr. Ellen Moors (Universiteit Utrecht)
   
14.00 Presentatie van het Leiden Alzheimer Research Nederland project
  dr. Bart van Berckel (projectleider LeARN, Vrije Universiteit Amsterdam)
   
14.30 De medische en maatschappelijke praktijk rondom Alzheimer: kansen en dilemma’s
  Brainstorm en discussie o.l.v. Marianne Boenink
   
15.15 Koffie-/theepauze
   
15.45 Verantwoorde vroegdiagnostiek voor Alzheimer: voorwaarden en criteria
  Brainstorm en discussie o.l.v. Ellen Moors
   
16.30 Conclusies met betrekking tot onderzoeksvragen; afspraken over eventueel vervolg
  o.l.v. Harro van Lente
   
17.00 Afsluiting

Deelname

Deelname aan de workshop vindt plaats op uitnodiging. De workshop is gericht op biomedisch onderzoekers, medische professionals, patientenorganisaties en mantelzorgers, financiers, bedrijven en overheidsfunctionarissen die betrokken zijn (of kunnen worden) bij de Alzheimer-diagnostiek en -zorg.
De workshop wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van NWO.

Organisatie

Marianne Boenink
Leerstoelgroep Wijsbegeerte, Universiteit Twente
m.boenink@utwente.nl

Scroll to top