Workshop: Persuasive Technology and Social Values

Topic of the workshop

The aim of this workshop is to discuss the MVI research proposal on “Persuasive Technology and Social Values” with regard to its content and to focus on the valorization of the results of this research. Invited stakeholders will be given the opportunity to comment on the research proposal and to discuss strategies of valorization. The workshop is for invited participants only.
The research program that will be discussed, investigates the psychological mechanisms and the ethical dilemmas of persuasive technology in two ways. Firstly, by an in-depth empirical study of a concrete case where persuasive technology is under development: the energy and safety management of vehicles (cars, trucks). Vehicle simulators will be used to observe human agents using various forms of persuasive technology, where the most important variable will be the amount of control transferred from the user to the technological system. Secondly, by analyzing the general psychological mecha¬nisms and ethical dilemmas at stake, resulting in design recom¬men¬da¬tions for developers of persuasive technology. Because persua¬sive technology is a perfectly gene¬ric technology our results will be important for many other areas as well.
Participants will receive a draft version of the research proposal two weeks prior to the workshop.

image

Publiekssamenvatting
Persuasieve technologie en sociale waarden; energie management en voertuig veiligheid
Sociale waarden en collectieve belangen conflicteren vaak met individuele belangen en gedrag. Bijvoorbeeld het streven naar een duurzame samenleving kan voor de individuele burger extra kosten met zich meebrengen (bv. extra vliegbelasting). Hoe motiveer je mensen zich in te zetten voor sociale waarden en het collectieve belang, zelfs wanneer deze in conflict zijn met hun individuele belangen? Persuasieve Technologie is erop gericht mensen te overtuigen om hun gedrag te veranderen in een bepaalde richting, bijvoorbeeld door het geven van informatie, door het verstrekken van relevante feedback of door handelingen over te nemen. Het succes van deze systemen hangt af van (a) adequate technologie, (b) inzicht in de psychologische principes achter Persuasieve Technologie, en (c) zorgvuldige, ethische afwegingen.
In dit project worden twee concrete gevallen empirisch onderzocht, namelijk energie managementsystemen en rem- en acceleratiesystemen in hybride voertuigen. Daarbij zullen voertuigsimulatoren en een rollenbank gebruikt worden om mensen te bestuderen die Persuasieve Technologie gebruiken. Een kernvariabele daarbij zal zijn hoe de controle wordt verdeeld tussen de menselijke bestuurder en de techniek. Daarbij wordt ook de rol bestudeerd van vertrouwen in het systeem, waardoor controledelegatie gemakkelijker wordt. Overeenkomstigheid in waarden en signalen die de voorspelbaarheid van het systeem verhogen zullen worden onderzocht. Daarnaast worden de ethische dilemma’s geanalyseerd die samenhangen met het delegeren van controle. Op basis van het onderzoek zullen aanbevelingen worden ontwikkeld voor het ontwerpen van nieuwe Persuasieve Technologie. Omdat Persuasieve Technologie generiek van karakter is, zullen onze resultaten belangrijk zijn voor vele technologische gebieden.

Preliminary program

14.00 Welcome by Anthonie Meijers (TU Eindhoven, Department of Philosophy)
   
14.15 Outline of the research proposal by Anthonie Meijers
   
14.45 Short introductory talks sketching background of research proposal
  * Energy Management, Safety and Vehicle Control Simulation
(Theo Hofmann, TU Eindhoven, Dept. of Mechanical Engineering)
* Psychology of Persuasive Technologies
(Jaap Ham, TU Eindhoven, Dept. of Psychology)
* Ethics of Persuasion
(Andreas Spahn, TU Eindhoven, Dept. of Philosophy)
   
15.30 Coffee/tea break
   
16.00 Social valorization plan – brainstorm & discussion
   
17.00 Drinks + dinner afterwards

Participants

Participation in the workshop is on invitation only. Participants will be researchers, but also stakeholders (NGOs, business, government organizations).

Location

Department of Technology Management, Eindhoven University of Technology

Organisation

This workshop is organized by the 3TU Centre of Ethics and the School of Innovation Science (TU Eindhoven). The workshop is made possible by a grant from NWO.