Workshop: Telecare at Home

Het doel van de bijeenkomst is om het onderzoeksproject Telecare at Home dat op dit moment verder wordt voorbereid ter financiering door het NWO programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) af te stemmen op relevante betrokkenen. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de manier waarop technologen kunnen anticiperen op conflicterende normen betreffende autonomie en surveillance ingebouwd in telemonitoring apparaten. Dit zijn apparaten die het mogelijk maken de conditie van chronische patiënten thuis in de gaten te houden door het gebruik van informatie en communicatie technologie, waardoor de zorg voor deze patiënten kan verbeteren. Op basis van de input en van de deelnemers aan deze valorisatie workshop zal het onderzoeksvoorstel verder worden uitgewerkt en ingediend bij NWO voor de definitieve beoordeling. De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands en het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

  1. Korte uitleg van het onderzoeksplan ( prof. Dr. Nelly Oudshoorn, Universiteit Twente)
  2. Reactie op het onderzoeksplan op basis van de ervaring met telemonitoring apparatuur in de zorg (arts/verpleegkundige Roessingh Revalidatie Centrum)
  3. Reactie op het onderzoeksplan op basis van ervaringen en verwachtingen van patiënten tav telemonitoring apparatuur ( vertegenwoordiger patiënten organisatie Chronische Patiënten)
  4. Presentatie over de ontwikkeling van telemonitoring apparatuur (Prof.dr. Hermie Hermens, Universiteit Twente)

Contactpersoon

Prof. Dr. N.E.J. Oudshoorn
Universiteit Twente – Vakgroep Science, Technology, Health and Policy Studies
n.e.j.oudshoorn@utwente.nl

Vanuit 3TU.Ethics is Peter-Paul Verbeek (sectie filosofie, Universiteit Twente) betrokken bij dit onderzoeksvoorstel.

Scroll to top